ການນຳກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດ

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019, ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ນຳພາຄະນະ ຈາກກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ປົກຄອງເມືອງໄຊທານີ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳໂຕໂຢລາວ ຊຶ່ງເປັນ ໂຮງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ISO-9001 ໃນການຜະລິດທໍ່ນ້ຳ, ທໍ່ເດີນສາຍໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຢາງປລາສະຕິກ ຫຼາຍປະເພດ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເກັບກຳສະພາບການຜະລິດ ຂອງໂຮງງານສີຂຽວສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການຜະລິດເມັດຢາງປລາສະຕິກຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ການນຳກະຊວງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ.