ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄວາມເປັນເອກະພາບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສິນຄ້າ (ສິ້ນໄໝກອບປີ້) ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020 ເວລາ 08 ໂມງ 30 ນາທີ, ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລື ຄວາມເປັນເອກະພາບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສິນຄ້າ (ສິ້ນໄໝກອບປີ້) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເຊິ່ງມີທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ ແລະ ທ່ານ ຄຳນ້ອຍ ຄັນເພັງໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະ. ນອກນີ້, ຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມວິຊາການອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ອຄ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນ 35 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂການສະກັດກັ້ນ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ (ສິ້ນໄໝກອບປີ້) ຕາມຕະຫຼາດ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ການປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ເຫັນດີຕ້ອງມີການປົກປ້ອງການຜະລິດຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກທີ່ເປັນລວດລາຍລາວ, ຕ້ອງມີການກວດກາ, ມາດຕະການປ້ອງກັນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ (ສິ້ນໄໝກອບປີ້) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບກົມວິຊາການພາຍໃນກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກໍາ ມາດຕາ20: ໃນການປົກປ້ອງມໍລະດົກຫັດຖະກໍາ, ພ້ອມທັງພັນທະຕໍ່ອາຊຽນ (ASEAN) ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO). ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງມີມາດຕະການສົ່ງເສີມໃນການຜະລິດຫັດຖະກໍາພາຍໃນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.