ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-10 ກໍລະກົດ 2020 ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ…

View More ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ