ການອອກແບບ ແລະ ຕັດຫຍິບເສື້ອ

ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ໄດ້ສິດສອນການອອກແບບ ແລະ ຕັດຫຍິບເສື້ອແບບຈຳລອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນການຮຽນຕັດຫຍິບສຳລັບແມ່ຍິງ

This image has an empty alt attribute; its file name is 71271726_429705337652305_3079225709936246784_n.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 71806245_429708944318611_2202728304794927104_n.jpg