ກົມອຸດສາຫະກຳແລະຫັດຖະກຳໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານ

ບົດສຶກສາການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສຳລັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຈາກການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພືດກະສິກຳ ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳນ້ອຍ ຈັນເພັງໄຊ ຮອງຫົວຫນ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ວ່າການແທນຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນທັງຫມົດ 44 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງບົດສຶກສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພື່ອສ້າງເປັນປື້ມຄູ່ມືການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພືດກະສິກຳ(ສາລີ)
ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ(ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພືດກະສິກຳ)ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມຈິດໃຈປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສຶກສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ.