ແຈ້ງການ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເຖິງພະແນກ ອຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການປິດການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຊົ່ວຄາ(1-19 ເມສາ 2020) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 

ດາວໂຫຼດຟາຍ pdf ຕາມທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ

https://drive.google.com/file/d/1cZocBvDucR1FSSJDVjnZY423U6URkDb2/view?usp=sharing