ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳພາສະນະບັນຈຸ, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນການແພດ ໃນໄລຍະການປິດກິດຈະການໂຮງງານຊົ່ວຄາວ (1-19 ເມສາ 2020) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ດາວໂຫຼດຟາຍ pdf ຕາມທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ

https://drive.google.com/file/d/177ENSj-sczAiRx-VJOV2Kysj-6b1BUJR/view?usp=sharing