ນໍ້າຖ້ວມຊັນເປເປີ້ ແຕ່ໂຮງງານສາມາດຟື້ນຟູການຜະລິດໄດ້ໄວ

ໃນກາງເດືອນຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມ ທີ່ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງ ໃນຫຼາຍເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ນໍ້າຖ້ວມເປັນບໍລິເວນກວ້າງກວມເອົາ ປະມານ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ຂອງໂຮງງານ ໂດຍບາງຈຸດລະດັບນຳ້ສູງເຖິງ 1,5-1,8 ແມັດ. ສິ່ງສຳຄັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ 2020, ໂຮງຈັກດູດນໍ້າ ຂອງໂຮງງານຖືກພັດ ໄປໄກຮອດເມືອງສອງຄອນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ຢຸດການຜະລິດຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ 12 ວັນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດເຖິງ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລວມທັງຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ 9 ແສນໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການເປີດ ດຳເນີນການຜະລິດຄືນໃໝ່ແລ້ວ. ນອກນີ້ ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບໍລິເວນ ໄກ້ຄຽງ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້.
ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 74,73 ເຮັກຕາ ເປັນສາຂາຂອງ ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ໂຮນດິ້ງລາວ ຈໍາກັດ ຊຶ່ງໂຮງງານໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດ ນັບແຕ່ ເດືອນຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາໂຄງການປູກໄມ້ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍຂອງບໍລິສັດຊັນເປເປີ້ລາວ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ ທັງເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງການຜະລິດເຊື່ອມໂຍງກັນໃຫ້ສົມບຸນເທື່ອລະກ້າວ, ບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມທຶນອີກ 636 ລ້ານໂດລາສາຫະລັດ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການໃໝ່ຜະລິດເຈ້ຍ 1,2 ລ້ານ ໂຕນ/ປີ ໂດຍເປັນສາຍການຜະລິດແຜ່ນເຫຍື່ອເສັ້ນໃຍ 400.000ໂຕນ/ປີ ແລະ ສາຍການຜະລິດເຈ້ຍຫຸ້ມຫໍ່ 800.000ໂຕນ/ປີ. ໃນນີ້, ໂຄງການ 400.000 ໂຕນ/ປີ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດແລ້ວແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນ ໂຄງການ 800.000 ໂຕນ/ປີ ຄາດວ່າຈະເປີດຢ່າງເປັນທາງການປະມານກາງເດືອນທັນວາປີນີ້.