ຊຸກຍູ້ການກະກຽມການຜະລິດທົດລອງຂອງໂຮງງານຊີມັງ

ໃນວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2019 ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນໍາພາທີມງານຊຶ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ຄະນະພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຫຼວງພະບາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຊຸກຍູ້ການກະກຽມການຜະລິດທົດລອງຂອງໂຮງງານຊີມັງ ຄອນຈ໌ ຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ Conch International Holding(HK) Co.,Ltd ແລະ ບໍລິສັດ Hunan Changsha YueBo Asset Management Co.,Ltd , ຄາດຫວັງວ່າຈະດໍາເນີນການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການປະມານກາງປີ 2020. ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມລວມເຖິງການຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກເພື່ອໝູນໃຊ້ປະໂຫຍດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານຜະລິດຊີມັງກວາງຊີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນດ້ານການຜະລິດ ແລະ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ