ກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ​ຕິດ​ຕາມໄມ້ ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ

​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ສິງຫາ 2020 ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ( ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ )ຮ່ວມ​ກັບ​ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມແນະນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ​ຕິດ​ຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ. ​​ເປັນກຽດ​ເຂົ້າຮ່ວມ​​ໂດຍ​ ທ່ານ ບຸນ​ໂຮມ ມຸກດາ​ສັກ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ​ການ​ຄ້າ​ແຂວງ, ທ່ານ ສຳລີ ບຸດສະດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ມີ​ບັນດາ​ຫົວໜ້າ – ຮອງ​ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອຄ ປະຈຳ 10 ​ເມືອງ,​ ຕາງໜ້າ​ໂຮງງານ​ປຸງ​ແຕງ​ໄມ້, ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ແບບ​ຄອບຄົວ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງນີ້ເພື່ອ​ແນ​ໃສສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ (ບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີແບບຄອບຄົວ) ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ່​ແມ່ນລະບົບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ແລະ ​ຕິດຕາມ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ ແລະ ການ​ຄ້າ​ໄມ້, ວິທີ​ການ​ບັນທຶກ​ຂໍ້ມູນ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້, ລາຍ​ງານ​ໄມ້​ສົ້ນ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ້ນອອກ, ​ໄມ້​ຄ້າງ​ສາງ​ຖຶກຕ້ອງຕາມ​ຮ່າງ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ໃນ​ຮ່າງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ​ໄມ້​ສົ້ນ​ເຂົ້າສົ້ນອອກ. ​ພ້ອມ​ດຽວກັນນີ້ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນລະບຽບການໜຶ່ງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ​ເຊິ່ງຈະເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ – ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໃນສົກປີ 2017 ຫາ 2019 ໄດ້ມີການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກຢູ່ແຂວງອັດຕະປືໃນຈຳນວນ 09 ໂຮງງານຕົວແບບ ແລະ ໃນສົກປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ. ຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ປະກອບການດ້ານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ເປົ້າໝາຍລວມຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ວຍຕົນເອງ.