ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂຮງງານປລາສະຕິກຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າພ້ອມຄະນະຈາກ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງວຽງຈັນ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂຮງງານປລາສະຕິກຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃນການລົງດັດສົມໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງເສດປລາສະຕິກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ທັງໝົດ 2 ໂຮງງານຄື: ໂຮງງານລາວ-ຈີນກິດຈະການຢາງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ ໂຮງງານ ລາວ ຊີຊິນ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ.