ເລັ່ງສົ່ງເສີມການຜະລິດຜ້າອັດປາກອະນາໄມ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ 19

ພະຍາດຈຸລະໂລກ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກພົບບັນຫາຂາດແຄນອຸປະກອນປ້ອງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະຜ້າອັດປາກອະນາໄມ ຫຼາຍປະເທດຫ້າມສົ່ງອອກ ແລະ ກໍານົດເປັນຜະລິດຕະພັນຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ຜ້າອັດປາກອະນາໄມຂາດແຄນ, ມີລາຄາແພງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຫັນມາຜະລິດຜ້າອັດປາກອະນາໄມເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂ. ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີຫຼາຍບໍລິສັດມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ໄດ້ສະເໜີເຈດຈໍານົງຫາກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ເພື່ອຂໍສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການແພດເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງຜະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜ້າອັດປາກອະນາໄມ, ເຫຼົ້າເກົ້າສິບ, ເຈວລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ. ຄາດວ່າໂຮງງານເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດດໍາເນີນການຜະລິດຜ້າອັດປາກອະນາໄມອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ໃນເວລາໄວໆນີ້ ໃນປະລິມານບໍ່ຕໍ່າກວາມື້ລະ 4 ແສນ ອັນ ຊຶ່ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ພາຍໃນໄດ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜ້າອັດປາກ ມີລາຄາຕໍ່າລົງກວ່າໃນປະຈຸບັນພໍສົມຄວນ.