ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ດີ (GMP)

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020. ທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ພ້ອມຄະນະວິຊາການ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍຄວບຄຸມຄຸນນະ ພາບ ຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂຮງສີເຂົ້າສຸທັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ການຮ່ວມມື ແລະ ແນະນໍາແນວທາງເງື່ອນໄຂການປັບປຸງຍົກລະດັບໂຮງສີເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດ ຕະຖານການຜະລິດທີ່ດີ (ມາດຕະຖານ GMP) ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຊຶ່ງປະຈຸບັນເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າສານນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ ເຊັ່ນ: ການບໍລິໂພກທົ່ວໄປ, ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຜະລິດແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນອື່ນ ລວມທັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ຕ່າງກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ດີ.

ການລົງຊຸກຍູ້ໃນຄັ້ງນີ້ທາງຄະນະ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນໃນການປັບປຸງໂຮງສີເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃນການແຂ່ງຂັນການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ.