ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ສສ. ຫວຽດນາມ

ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 18-22 ກັນຍາ 2019, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ, ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການ-ສັງຄົມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວ ທີ່ ສສ. ຫວຽດນາມ. ການໄປໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ພົບປະກັບ ອົງການເຄມີ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ), ໂຮງໝໍກໍ່ສ້າງ, ສະມາຄົມຜະລິດກະເບື້ອງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງ 2 ແຫ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ລົງເລິກວຽກງານດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ, ຈາກການສຶກສາຂອງໂຮງໝໍກໍ່ສ້າງ ໃນກຸ່ມກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານກະເບື້ອງ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກະເບື້ອງ ທີ່ມີໄລຍະເວລາການສຳພັດທາດໄຍຫີນຂາວແຕ່ 20-40 ປີ, ຈາກຜົນການສຶກສາຂອງໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສສ. ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ພົບຜູ້ເປັນມະເຮັງເຍື່ອຫຸ້ມປອດທີ່ເກີດຈາກການສຳພັດທາດໄຍຫີນຂາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຍັງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດທີ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ມີການກະຈາຍຂອງຝຸ່ນໄຍຫີນເກີນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ ອົງການອະນາໄມໂລກກຳນົດ.