ລຳດັບຊື່ແຈ້ງການເລກທີວັນທີ
1ແຈ້ງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ0916/ກອຫ.ຄຮ1/7/2020
2ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນສຳລັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-190524/ອຄ.ສພກ2/6/2020
3ແຈ້ງການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ໃນໄລຍະຕໍ່ເວລາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ06/ນຍ 0422/ອຄ.ກອຫ22/4/2020
4ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານເຄື່ອງມືປ້ອງກັນທາງການແພດ0382 /ອຄ.ກອຫ10/4/2020
5ແຈ້ງການຜັນຂະຫຍາຍ 06 ປິດການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຊົ່ວຄາວ (1-19 ເມສາ 2020)0348 /ອຄ.ກອຫ31/3/2020
6ແຈ້ງການຮັບມືໂຄວິດ ເດືອນ ກັນຍາ 20200801/ອຄ.ກອຫ01/09/2020