ພະແນກ ສັງລວມ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານຂອງກົມ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ການ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຂອງ​ພະນັກງານ, ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງງານ, ​ເກັບ​ກຳ​ຜົນງານ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ກ່ຽວ​ກັບພະນັກງານພາຍໃນກົມ;
 3. ບໍລິຫານ​ວຽກ​ງານ​ເລຂານຸການ ​ແລະ ສັງ​ລວມເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ຂອງ​ກົມ;
 4. ສັງ​ລວມ ​ແລະ ​ສະ​ເໜີ​ແຜນການ​ງົບປະມານ ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ກົມ, ​ໂຄງການ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ ໃນ​ດ້ານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ, ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ໂຄງການ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກະຊວງ​ມອບ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ;
 5. ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ບັນດາ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ທີ່ຕິດພັນກັບ​ວຽກ​ງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ;
 7. ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ​​ປະສານ​ງານ ​ແລະ ພົວພັນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຍ້ອງຍໍ​ຕໍ່​ພະນັກງານ ແລະ ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະ​ແນ​ກ ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ​ການ ​ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ​​ໂຮງງານ;
 3. ເຜີຍແຜ່ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ ຢູ່​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ແລະ ຜູ້​ປະກອບກິດຈະ​ການ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ​ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​​, ຂະຫຍາຍ, ຕໍ່​ອາຍຸ ​ແລະ ​ລົບ​ລ້າງ​ໃບຢັ້ງຢືນດຳ​ເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ​ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ຂໍ​ຂື້ນ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ການຂໍອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ບົດ​ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການ​ຄິດ​ໄລ່​ແຮງ​ມ້າ​ປຽບທຽບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອຸດສາຫະກຳ;
 7. ກວດກາ, ຕິດຕາມມາດຕະຖານໂຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ​ລະບົບ​ເຕັກນິກ-​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ​ຂອງ​ໂຮງງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສະ​ເໜີ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 8. ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ, ຍົກ​ລະດັບ ​ແລະ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານຄຸ້ມຄອງ​ໂຮງງານ​ ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ແລະ ຜູ້ປະກອບ​ກິດຈະການ ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ;
 9. ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ​ແລະ ປັບປຸງ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ
 10. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນ ​ຫັດຖະກຳ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມກິ​ດຈະ​ການ​ຫັດຖະກຳ​ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ, ປັບປຸງ, ​ເຜີຍ​ແຜ່ ນະ​ໂຍບາຍສົ່ງ​​ເສີມ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ ທີ່ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຫັດຖະກຳ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ​ອອກ​​​ໃບຢັ້ງຢືນ​​, ຂະຫຍາຍ, ຕໍ່​ອາຍຸ ​ແລະ ​ລົບ​ລ້າງ​ໃບຢັ້ງຢືນດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ຫັດຖະກຳ ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 4. ​ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ, ຍົກ​ລະດັບ ​ໃຫ້ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ດ້ວຍ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ຊີບ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຍົກລະດັບ​ດ້ານ​ສີມື​ແຮງ​ງານ​ໃຫ້​​ຊ່າງ​ຫັດຖະກຳ;
 5. ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຫັດຖະກຳ​ ຕາມ​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ເປັນຕົ້ນຫັດຖະ ກຳ ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ​ໃຫ້​ຍືນ​ຍົງ​ ໂດຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກນິກ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ;
 6. ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ ຕໍ່​ການສະ​ເໜີຂໍອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ, ຂໍ​ບູລິ​ມະ​ສິດ, ຂໍ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜະ ລິດ​ຕະພັນ, ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ ຂອງ​ຜູ້​ປະກອບ​ກິດຈະການ​ຫັດຖະກຳ ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 7. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບສະມາຄົມຫັດຖະກຳ, ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຍາດ​ແຍ່ງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງ​ກິດຈະການ​ຫັດຖະກຳ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຕົວແບບການຜະລິດຫັດຖະກຳໃນທົ່ວປະເທດ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງສູນສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳ;
 10. ສ້າງປື້ມຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ເພື່ອການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ;
 11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ສະ​ເໜີ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ປະຕິບັດມາດ​ຕະການ​ຕໍ່ຜູ້​ລະ​ເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ຫັດຖະກຳ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີອຸດສາຫະກຳ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ​ການ​ ກ່ຽວກັບການ​ຄຸ້ມຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 3. ​ຄຸ້ມຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ທາດ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ​ແລະ ສ້າງ​ປື້​ມຄູ່​ມື ​ເພື່ອ​ແນະນຳ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ກ່ຽວ​ກັບການ​​ຄຸ້ມຄອງ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ;
 4. ກຳນົດ​ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນ, ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ ​ແລະ ກຳນົດ​ແຜນ​ຟື້ນ​ຟູ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະ​ເໜີດັດ​ແກ້, ​ໂຈະ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ຍຸບ​ເລີກ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ ປຸ​ງແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ສັງຄົມ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ;
 6. ເຜີຍ​ແຜ່ລະບຽບ​ການ​​ຄຸ້ມຄອງ​ສີ່​ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 7. ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ກຳນົດ, ວາງ​ແຜນ​ສ້າງ​ເຂດ​ຈຳກັດ ​​ແລະ ​ເຂດ​ບຳບັດ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ທີ່​​ເປັນ​ອັນຕະລາຍຈາກ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພິຈາລະນາ ອອກ ແລະ ລົບລ້າງ​ ໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອທາດເຄມີ ຂອງໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດເຄມີ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນທາດເຄມີ;
 10. ຢັ້ງຢືນ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າທາດ​ເຄມີ ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 11. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນ​ກາ​ນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 12. ຮັບຄຳ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະ​ເໜີ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່ມີ​ຜົນງານ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ກຳນົດ​ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ຜູ້ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 14. ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ, ຍົກ​ລະດັບ ​ແລະ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ ​ແລະ ​ເຄມີ​ອຸດສາຫະກຳ ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານຢູ່​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ແລະ ຜູ້ປະກອບ​ກິດຈະການໂຮງງານ;
 15. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ​ໃນ​ການສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ມາດຕະຖານ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອຸດສາຫະກຳປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ​ການ​ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜະລິດ​ຕະພັນ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກຳນົດ​ໝາຍ​ເສດຖະກິດ​ເຕັກນິກ ການ​ສີ້​ນ​ເປືອງ ຕໍ່ໜຶ່ງ​ຫົວໜ່ວຍ​ຜະລິດ​ຕະພັນ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງ​ລະບຽບ​ການ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ວັດຖຸ​ດິບ, ວັດຖຸ​ເຄິ່ງສຳ​ເລັດ​ຮູບ, ອຸປະກອນ ​ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ​ອາ​ໄຫຼ່ ທີ່​ໄດ້ມາດຕະຖານ​ເພື່ອ​ມາ​ຜະລິດ, ປະກອບຢູ່ໃນ​ໂຮງງານ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ແລະ ຄິດໄລ່ໂຄງປະກອບລາຄາຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຕໍ່ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບຜະລິດ​ຕະພັນ​ຂອງ​ໂຮງງານ ​ແລະ ມາດຕະຖານ​ອື່ນໆ ທີ່​ໂຮງງາ​ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້;
 6. ເຜີຍ​ແຜ່​ລະບຽບ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ມາດຕະຖານ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 7. ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ ​ແລະ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ມາ​ດຕະຖານ​ຜະລິດຕະພັນ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 8. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດ-ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ

 1. ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ລວມທັງວຽກງານ ເຂດ-ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກຳ​ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ​ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ເຂດ-ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກຳ;
 3. ​ສຳ​ຫຼວດ ​ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ດ້ານທີ່ຕັ້ງ​ ສຳລັບ​ເຂດ-ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກຳ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ກຳນົດ​ນະໂຍບາຍໃນການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກຕ່າງໆ ​ແລະ ສຶກສາ​ສ້າງສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ແກ່​ການລົງທຶນ​ອຸດສາຫະກຳ​ໃນ​ເຂດ ​ແລະ ນິຄົມ​ອຸດສາ ຫະກຳ;
 5. ຊຸກ​ຍູ້, ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ສະໜັບສະໜູນ​ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​​ໃນ​ການ​ສ້າງ ​ແລະ ລົງທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກາ​ນພັດທະນາ​ເຂດ ​ແລະ ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນດ້ານອຸດສາຫະກໍາ;
 6. ຊຸກ​ຍູ້, ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​​ນະ​ໂຍບາຍ​ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ເຂດ-ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກຳ;
 7. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນ​ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງວຽກງານ ເຂດ-ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ;
 8. ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ, ຍົກ​ລະດັບ ​ແລະ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງວຽກງານ ເຂດ-ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກ ສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ນະ​ໂຍບາຍ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໂດຍສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ກໍ່​ຄື​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 3. ຕິດຕາມ, ເກັບກຳ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຫລູບສັງລວມລາຍງານຂໍ້ມູນນະວັດຕະກຳໃໝ່, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂຮງງານ, ຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດ, ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳທົ່ວປະເທດ ປະຈຳງວດ ແລະ ປີ;
 4. ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ, ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ, ​ເກັບກຳ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ສະໜ​ອງຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄມີ ​ແລະ ສິ່ງ​​ແວດລ້ອມ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;
 5. ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ຕີລາຄາ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງງານ, ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ປະຈຳງວດ ແລະ ປີ;
 6. ສະຫຼຸບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ​ ປະຈຳ​ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ;
 7. ຂື້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ໂຄ​ງການ​ລົງທຶນລັດ, ​ໂຄງການ​​ຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ ໃນ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດ ທະນາ​ລະບົບ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ກົມ, ລົງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ສ້າງ​ແບບ​ສອບ​ຖາມ​ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 8. ໃຫ້​ຄຳ​ປືກສາ, ​ແນະນຳ, ຍົກ​ລະດັບ ​ແລະ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວ​ກັບວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການຂອງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ແລະ ຜູ້​ດຳ ເນີນກິດຈະການ​ໂຮງງານ;
 9. ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືສະຖິຕິອຸດສາຫະກຳລາວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການຂອງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

ສູນການຜະລິດທີ່ສະອາດລາວ

 1. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດທິດທາງ ຫລື ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງອືື່ນໆ;
 3. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 4. ໃຫ້ການບໍລິການໃນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 5. ປະສານງານ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍໃນຂົງເຂດວຽກງານການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະ ຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງການຖ່າຍທອດ ແລະ ຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະອາດ;
 6. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເພື່ອຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ອັນ ໃໝ່ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 7. ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 8. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດທີ່ສະອາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.