ປະເທດ     ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ເບີໂທ ເບີແຟັກ
Thailand 520,502/1-3 Soi Sahakarnpramoon, Phacha-Uthit Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 +6625396667-8 +6625396678 +6625393827
China 11 Sanlitun Dongsijie, Beijing 100600 China +861065323601 +8665326748
Vietnam 40 Quang Trung-Hoan Kiem, Hanoi-Vietnam +84439424576 +84438228414
Switzerland   Rte de Colovrex,14 Bis 1218 Grand-Saconnex, +0040227982440 +0040227404410